Servicepaket(1)

- Byte av motorolja - Byte av oljefilter - Kontroll av bromsbeläggens tjocklek - Kontroll av samtliga oljor och vätskor - Kontroll av belysning .

Servicepaket(2)

- Byte av motorolja - Byte av oljefilter - Byte av tändstift - Kontroll av bromsbeläggens tjocklek - Kontroll av samtliga oljor och vätskor - Kontroll av belysning

Servicepaket(3)

- Byte av motorolja - Byte av oljefilter - Byte av tändstift - Byte av luftfilter - Byte av bränslefilter - Byte av Kupefilter - Kontroll av bromsbeläggens tjocklek - Kontroll av samtliga oljor och vätskor - Kontroll av belysning